Przekaz informacji a jej odbiór

Przekaz informacji a jej odbiór

To w jaki sposób przekazujemy informację ma ogromny wpływ na odbiór przekazu. Mowa tu zarówno o aspekcie werbalnym jak i niewerbalnym przekazywanego komunikatu, bo jak się okazuje ten drugi może mieć dużo większe znaczenie niż słowa. Profesor Albert Mehrabian w swych badaniach rozróżnił trzy czynniki mające różną siłę oddziaływania na odbiorcę – 7% to słowa, 38% to sposób w jaki mówimy i aż 55% to mowa ciała!

Lekarz – pacjent to szczególny rodzaj relacji, w której komunikowanie się odgrywa rolę nadrzędną. Sposób w jaki lekarz przekaże pacjentowi informacje ma wpływ na jego samopoczucie, zrozumienie komunikatu i w dalszej kolejności na ewentualne zastosowanie się do wytycznych lekarza. Zdarza się, że niezrozumienie zaleceń lekarskich prowadzi do błędów w terapii. Z tego wniosek, że lekarze powinni formułować swoje myśli zwięźle, klarownie i jednocześnie w sposób fachowy.

Wydawać by się mogło, że raz wyuczone zasady komunikacji z pacjentem będę niezmiennie miały zastosowanie w każdej sytuacji. Nic bardziej mylnego. Lekarze coraz częściej wykazują chęć i potrzebę kształcenia się w zakresie komunikacji z pacjentem. Skąd to zainteresowanie? Dlaczego lekarze powinni wciąż pracować nad komunikacją interpersonalną?

Jednym z powodów jest zbyt rozbudowana biurokracja. Lekarz w trakcie jednej wizyty ma coraz więcej pracy papierkowej, a tym samym mniej czasu dla pacjenta. W tak krótkim czasie musi wysłuchać pacjenta, postawić diagnozę i przekazać swoje zalecenia. Aby wizyta była pozytywnie postrzegana przez pacjenta, a lekarz miał poczucie dobrze wykonanej pracy, musi perfekcyjnie opanować zasady komunikacji interpersonalnej. Konieczne jest kształcenie się w zwięzłości wypowiedzi, logicznym formułowaniu zdań i jasności przekazu.

Kolejnym argumentem jest wzrost liczby pacjentów trudnych, a więc bardziej wymagających i roszczeniowych. Bywają oni aroganccy i niewyrozumiali. Praca z takim pacjentem wymaga dużych pokładów cierpliwości, ale i umiejętności interpersonalnych. Odpowiednie podejście do takiego pacjenta to połowa sukcesu. To w jaki sposób zareagujemy w pierwszej chwili ma ogromny wpływ na przebieg całej wizyty.

Coraz bardziej popularna prywatna praktyka lekarska powoduje, że lekarze przywiązują więcej uwagi do jakości świadczonych usług. Aby być dostrzeżonym na rynku, muszą stworzyć swoim „klientom” komfortowe warunki. Jednym z nich jest właśnie odpowiednie komunikowanie się. To w jaki sposób obchodzimy się z pacjentem ma bardzo duże znaczenie, dlatego warto pamiętać o kilku zasadach, które z pozoru mogłyby wydawać się nieznaczące, mają ogromny wpływ na relacje pacjent-lekarz. Mowa tu np. o zaproszeniu pacjenta do gabinetu osobiście, zwracaniu się do niego z imienia i nazwiska, aby nie czuł się anonimowo, informowaniu pacjenta o tym co mamy zamiar robić, używać gestów, które podkreślą nasze słowa czy dostosowaniu swojego języka do pacjenta.

Wniosek jest taki, że lekarze powinni cały czas pracować nad komunikacją personalną. Pomaga to w zaoszczędzeniu cennego czasu, wyeliminowaniu negatywnych emocji, zdobyciu zaufania pacjenta i co ważniejsze w zwiększeniu komfortu pracy.

przeczytaj cały artykuł “Dlaczego lekarze powinni pracować nad komunikacją interpersonalną?”
To w jaki sposób przekazujemy informację ma ogromny wpływ na odbiór przekazu. Mowa tu zarówno o aspekcie werbalnym jak i niewerbalnym przekazywanego komunikatu, bo jak się okazuje ten drugi może mieć dużo większe znaczenie niż słowa. Profesor Albert Mehrabian w swych badaniach rozróżnił trzy czynniki mające różną siłę oddziaływania na odbiorcę – 7% to słowa, 38% to sposób w jaki mówimy i aż 55% to mowa ciała!

Lekarz – pacjent to szczególny rodzaj relacji, w której komunikowanie się odgrywa rolę nadrzędną. Sposób w jaki lekarz przekaże pacjentowi informacje ma wpływ na jego samopoczucie, zrozumienie komunikatu i w dalszej kolejności na ewentualne zastosowanie się do wytycznych lekarza. Zdarza się, że niezrozumienie zaleceń lekarskich prowadzi do błędów w terapii. Z tego wniosek, że lekarze powinni formułować swoje myśli zwięźle, klarownie i jednocześnie w sposób fachowy.

Wydawać by się mogło, że raz wyuczone zasady komunikacji z pacjentem będę niezmiennie miały zastosowanie w każdej sytuacji. Nic bardziej mylnego. Lekarze coraz częściej wykazują chęć i potrzebę kształcenia się w zakresie komunikacji z pacjentem. Skąd to zainteresowanie? Dlaczego lekarze powinni wciąż pracować nad komunikacją interpersonalną?

Jednym z powodów jest zbyt rozbudowana biurokracja. Lekarz w trakcie jednej wizyty ma coraz więcej pracy papierkowej, a tym samym mniej czasu dla pacjenta. W tak krótkim czasie musi wysłuchać pacjenta, postawić diagnozę i przekazać swoje zalecenia. Aby wizyta była pozytywnie postrzegana przez pacjenta, a lekarz miał poczucie dobrze wykonanej pracy, musi perfekcyjnie opanować zasady komunikacji interpersonalnej. Konieczne jest kształcenie się w zwięzłości wypowiedzi, logicznym formułowaniu zdań i jasności przekazu.

Kolejnym argumentem jest wzrost liczby pacjentów trudnych, a więc bardziej wymagających i roszczeniowych. Bywają oni aroganccy i niewyrozumiali. Praca z takim pacjentem wymaga dużych pokładów cierpliwości, ale i umiejętności interpersonalnych. Odpowiednie podejście do takiego pacjenta to połowa sukcesu. To w jaki sposób zareagujemy w pierwszej chwili ma ogromny wpływ na przebieg całej wizyty.

Coraz bardziej popularna prywatna praktyka lekarska powoduje, że lekarze przywiązują więcej uwagi do jakości świadczonych usług. Aby być dostrzeżonym na rynku, muszą stworzyć swoim „klientom” komfortowe warunki. Jednym z nich jest właśnie odpowiednie komunikowanie się. To w jaki sposób obchodzimy się z pacjentem ma bardzo duże znaczenie, dlatego warto pamiętać o kilku zasadach, które z pozoru mogłyby wydawać się nieznaczące, mają ogromny wpływ na relacje pacjent-lekarz. Mowa tu np. o zaproszeniu pacjenta do gabinetu osobiście, zwracaniu się do niego z imienia i nazwiska, aby nie czuł się anonimowo, informowaniu pacjenta o tym co mamy zamiar robić, używać gestów, które podkreślą nasze słowa czy dostosowaniu swojego języka do pacjenta.

Wniosek jest taki, że lekarze powinni cały czas pracować nad komunikacją personalną. Pomaga to w zaoszczędzeniu cennego czasu, wyeliminowaniu negatywnych emocji, zdobyciu zaufania pacjenta i co ważniejsze w zwiększeniu komfortu pracy.

Dodaj komentarz