Przekaz informacji a jej odbiór

Przekaz informacji a jej odbiór

To w jaki sposób przekazujemy informację ma ogromny wpływ na odbiór przekazu. Mowa tu zarówno o aspekcie werbalnym jak i niewerbalnym przekazywanego komunikatu, bo jak się okazuje ten drugi może mieć dużo większe znaczenie niż słowa. Profesor Albert Mehrabian w…

Read More