Przyczyny braku motywacji do pracy

Przyczyny braku motywacji do pracy

Praca-miejsce, w którym człowiek spędza większość swojego życia

      Taki jest już porządek świata, że większość ludzi nie ma wyjścia i musi podjąć pracę zarobkową, aby po pierwsze poradzić sobie finansowo, po drugie mieć środki pieniężne na realizację marzeń i pasji. Każda aktywność zawodowa ma swoje zalety i wady, z którymi dana osoba poradzi sobie lepiej lub gorzej. Zapewne większość pracowników w różnych momentach kariery zawodowej odczuła brak motywacji do wykonywanej pracy.

Przyczyny braku motywacji

      Każdy przypadek jest inny tak jak każdy człowiek. Jednak spośród głównych przyczyn można wymienić:

  • zbyt długi okres pracy w danym miejscu,
  • za dużo powierzanych obowiązków,
  • zła atmosfera pracy,
  • brak perspektyw do rozwoju,
  • brak jasnego podziału obowiązków,
  • złe zarządzanie personelem przez przełożonych.

Kilka lat w tym samym miejscu

      Dawniej spotykanym zjawiskiem był długi staż pracy w jednym miejscu zatrudnienia. Może on powodować brak motywacji ze względu na to, że codziennie pracownik zjawia się w tym samym miejscu i czasie oraz wykonuje te same obowiązki. Wszystko to powoduje, że po pewnym czasie działa jak robot i brakuje bodźców, które mogłyby pomóc w utrzymaniu motywacji do pracy. Dobrym rozwiązaniem może być modyfikacja obowiązków co jakiś czas. Unika się wtedy monotonii, pracownik poszerza swoje kompetencje zawodowe, a pracodawca zyskuje awaryjne rozwiązania (np. może oddelegować danego pracownika w zastępstwie innego, który przebywa np. za zwolnieniu lekarskim).

Więcej nie zawsze znaczy lepiej

      W czasach kiedy pracodawca dąży do optymalizacji kosztów może zdarzyć się, że zbyt duża ilość pracy ,,ląduje” na barkach zbyt małej ilości pracowników. Jeżeli zatrudniony w swojej zmianie ma czas tylko na przebranie się przed i po pracy to jego zmęczenie po pewnym czasie może odbić się na braku chęci wykonywania dalszych obowiązków. Rozwiązaniem na ten problem może być np. zwiększenie zatrudnienia, lub odpowiedni podział pracy na poszczególne etapy.

Atmosfera i zachowanie przełożonych

      W miejscach gdzie ludzie rozmawiają ze sobą i uśmiechają się do siebie od razu można wyczuć pozytywną aurę. Jeżeli jednak atmosfera panująca w danym zakładzie jest tak gęsta, że można ,,powiesić siekierę” to pracownicy z czasem stracą chęci do pracy. Nie można dobrze wykonywać swoich obowiązków jeśli pomiędzy pracownikami panuje niezdrowa rywalizacja. Wpływ na motywację ma też zachowanie bezpośrednich przełożonych. Brak wsparcia i chęci współpracy skutecznie może pogorszyć podejście pracownika do wykonywanych obowiązków.

Otwarte oczy i dostrzeganie problemów

     W praktyce raczej niemożliwe jest uniknięcie powyższych problemów. Zgodnie z powiedzeniem ,,lepiej zapobiegać niż leczyć” odpowiednie reagowanie na zjawisko braku motywacji może zapobiec fatalnym skutkom. W części przypadkach pomaga już sama szczera rozmowa i wysłuchanie drugiej osoby. Istotnym jest, aby nie bagatelizować problemu i udawać, że go nie ma. 

 

Dodaj komentarz