Komu i kiedy należą się alimenty? Zobacz od kogo można zażądać alimentów

Komu i kiedy należą się alimenty? Zobacz od kogo można zażądać alimentów

W Kodeksie rodzinnym można znaleźć katalog osób, które są zobowiązane do płacenia alimentów. Tego typu świadczenie należy się określonym członkom rodziny, którzy potrzebują pomocy materialnej. Większość osób kojarzy alimenty z obowiązkiem rodziców wobec dzieci, jednak mogą one wystąpić także w przypadku innej, bliskiej osoby. Obowiązek płacenia alimentów spoczywa przede wszystkim na najbliższej rodzinie, czyli: rodzicach, dziadkach, pradziadkach, dzieciach itd. Zobacz, kiedy i komu należą się alimenty i jak długo trzeba je płacić.

Alimenty od rodziców dla dzieci

Utrzymywanie dziecka jest obowiązkiem obojga rodziców i powinni się oni dzielić tym obowiązkiem po równo. W momencie, gdy rodzice podejmą decyzją o separacji lub rozwodzie, a dziecko zostanie pod opieką tylko jednego rodzica, drugi rodzic jest zobowiązany do tego, aby dokładać się o utrzymania dziecka mimo tego, że z nim nie mieszka. Sąd nakłada alimenty na jednego z rodziców, a dziecko ma prawo do tego, aby otrzymywać je do momentu, aż będzie w stanie samodzielnie się utrzymać. Dziecko, które stanie się pełnoletnie, może otrzymywać alimenty pod warunkiem, że będzie kontynuować naukę.

Alimenty od dzieci dla rodziców

Alimenty mogą przekazywać nie tylko rodzice swoim dzieciom, działa to także na odwrót. W pewnym momencie role mogą się odwrócić i to rodzic może wymagać od swojego dziecka pomocy w utrzymaniu. Aby rodzic mógł otrzymać alimenty od dziecka, musi wykazać, że znajduje się w niedostatku wynikającym z nieumiejętności zaspokojenia potrzeb życiowych pomimo podejmowanych ku temu działań. Warto jednak pamiętać, że dziecko może płacić alimenty na rodziców tylko wtedy, gdy znajduje się w takiej sytuacji finansowej, która pozwala na zapłatę alimentów bez uszczerbku na własnym poziomie życia.

Alimenty względem współmałżonka

W trakcie trwania małżeństwa małżonkowie mogą ubiegać się o przyznanie alimentów, jeśli występuje nierówność w ich stopie życiowej. Jeśli możliwości zarobkowe jednej ze stron małżeństwa są zmniejszone np. na skutek opieki nad dziećmi, to może się ona domagać alimentów od męża/żony. Istnieje także możliwość przyznania alimentów byłemu małżonkowi, jednak osoba ubiegająca się o alimenty nie może być winna rozpadowi małżeństwa i musi udowodnić, że znajduje się w niedostatku.

Alimenty nie są więc jedynie zobowiązaniem rodziców wobec dzieci, mimo że właśnie tak są najczęściej kojarzone. Ubieganie się o alimenty jest także możliwe w kilku innych przypadkach m.in. w tych, które zostały opisane w tym artykule.

Dodaj komentarz